Afbeelding De waterbodemkwaliteit van de Boven-Rijn en Waal
Opdrachtgever: DHV / RWS Oost-Nederland
Periode: 2009 - 2010
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
De waterbodemkwaliteit van de Boven-Rijn en Waal

Ook in 2009-2010 hebben DHV en Ecofide elkaar gevonden in een leuk en uitdagend project gericht op de vraag in hoeverre waterbodems een bedreiging kunnen vormen voor de gebruiksfuncties en watersysteem doelstellingen.
De Waal is een dynamische rivier. Dagelijks wordt er gepeild en gebaggerd om de minimale diepte te kunnen garanderen. En aan de randen van het systeem, in havens, strangen, kribvakken, bezinkt sediment. Soms is dit slib, maar even zo vaak is het zand. De scheepvaart of stroming kan het gesedimenteerde materiaal echter ook weer laten eroderen. Kortom, een uitdagende rivier en een uitdagende vraagstelling.