Afbeelding Effectiviteit van een waterbodemsanering als maatregel voor het halen van de KRW-doelen.
Opdrachtgever: Waternet
Periode: 2010 - 2011
Werkveld: Effectiviteit van KRW-maatregelen
Effectiviteit van een waterbodemsanering als maatregel voor het halen van de KRW-doelen.

Een analyse voor de Utrechtse Vecht en het vastleggen van de t0-situatie

Waternet is in 2011 begonnen met het saneren van de Utrechtse Vecht en wil na afloop deze ingreep kunnen evalueren in het licht van hun doelstelling: “In welke mate draagt de waterbodem sanering bij aan het realiseren van de aan de Vecht gestelde doelen”. Om deze vraag te beantwoorden heeft Ecofide allereerst een monitoringsplan opgezet waarmee vervolgens de t0-situatie is vastgelegd. Hierbij zijn ondermeer 90 macrofauna-analyses uitgevoerd en is er onderzoek gedaan naar de bioaccumulatie in Paling.