Afbeelding Evaluatie van KRW-maatregelen voor RWS Zuid-Holland
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Periode: 2010 - 2014
Werkveld: Effectiviteit van KRW-maatregelen
Evaluatie van KRW-maatregelen voor RWS Zuid-Holland

Vanuit verschillende kaders is het monitoren van effecten van waterbodemsaneringen en ecologische herstel- en inrichtingsmaatregelen wenselijk. Zo kan worden nagegaan of de doelen van de ingreep ook bereikt worden. Daarnaast kunnen onverwachte en onbekende ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Inzicht in deze ontwikkelingen kan worden gebruikt om het beheer en onderhoud te optimaliseren en om keuzes voor toekomstige maatregelen te onderbouwen. In samenwerking met Grontmij voert Ecofide hiertoe een vierjarige monitoring uit op een groot aantal projecten in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.