Afbeelding Monitoringsplan “Evaluatie sanering waterbodem Vecht”
Opdrachtgever: Waternet
Periode: 2010
Werkveld: Meetnetoptimalisaties en het opstellen van onderzoeks- en monitoringsplannen
Monitoringsplan “Evaluatie sanering waterbodem Vecht”

Waternet is in 2011 begonnen met het saneren van de Utrechtse Vecht en wil na afloop deze ingreep kunnen evalueren in het licht van hun doelstelling: “In welke mate draagt de waterbodem sanering bij aan het realiseren van de aan de Vecht gestelde doelen”. Om deze vraag te beantwoorden heeft Ecofide een monitoringsplan opgezet waarmee vervolgens de t0-situatie is vastgelegd.