Afbeelding Ecologische effecten van een afvalwaterlozing
Opdrachtgever: Industrie, Belgiƫ
Periode: 2011 - 2013
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
Ecologische effecten van een afvalwaterlozing

Ter onderbouwing van de lopende lozingsvergunning en met een blik op toekomstige normstelling, heeft een grote chemische industrie Ecofide gevraagd om de impact van haar afvalwater op het ontvangende ecosysteem te onderzoeken. Hiertoe is een driejarig onderzoek opgezet waarbij de ecotoxicologische effecten van het afvalwater en haar belangrijkste toxicant op een groot aantal organismen zijn onderzocht. Om de effecten lokatiespecifiek te kunnen beoordelen is gewerkt met lokaal aanwezige testorganismen, zoals het kroos Lemna minor, de watervlo Daphnia galeata, de vlokreeft Gammarus tigrinus en de slak Physella acuta. Deze zijn in het veld verzameld en in het laboratorium verder gekweekt. Ook zijn hiervoor chronische testprotocollen ontwikkeld en gevalideerd. Daarnaast is op meerdere boven- en benedenstroomsgelegen lokaties onderzoek gedaan naar eventuele effecten in het veld middels chemische analyses, aanvullende bioassays en fytoplankton, zooplankton en macrofauna inventarisaties. Specifiek aandachtspunt waren de eventuele effecten van andere al aanwezige toxicanten in het (bovenstroomse) water.