Afbeelding Ecologische effecten in het Haringvliet
Opdrachtgever: Grontmij / Waterdienst
Periode: 2008
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek met bioassays en Triade-studies
Ecologische effecten in het Haringvliet

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ecofide in het najaar van 2008 een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de ernst van de effecten van verontreinigingen in de waterbodem van het Haringvliet. Eventuele nadelige effecten voor het ecosysteem zijn onderzocht middels het uitvoeren van vijf chronische bioassays op 29 waterbodemmonsters. Vervolgens zijn, in onderaanneming van Grontmij die het overkoepelende Nader Onderzoek voor zijn rekening heeft genomen, de resultaten geïnterpreteerd en beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van msPAF-waarden, beschikbaarheidsanalyses, bioaccumulatie onderzoek, bioassays en resultaten van macrofauna inventarisaties.