Afbeelding Ecologische effecten in de Nieuwe Merwede
Opdrachtgever: Royal Haskoning / Waterdienst
Periode: 2008 - 2009
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek met bioassays en Triade-studies
Ecologische effecten in de Nieuwe Merwede

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ecofide in het najaar van 2008 een ecotoxicologisch onderzoek uitgevoerd naar de waterbodemverontreiniging in de Nieuwe Merwede. Eventuele nadelige effecten voor het ecosysteem zijn onderzocht middels het uitvoeren van chronische bioassays. Vervolgens zijn, in samenwerking met Royal Haskoning die het overkoepelende Nader Onderzoek voor zijn rekening heeft genomen, de resultaten geïnterpreteerd en beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van msPAF-waarden, beschikbaarheidsanalyses, bioaccumulatie onderzoek, bioassays en resultaten van macrofauna inventarisaties.