Afbeelding Effectiviteit van akkerranden als KRW-Maatregel
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
Periode: 2010 - 2011
Werkveld: Effectiviteit van KRW-maatregelen
Effectiviteit van akkerranden als KRW-Maatregel

Het waterschap Hollandse Delta voert al enige jaren de pilot-regeling akkerranden uit. Met het oog op een eventuele verlenging en uitbreiding van de regeling heeft het Waterschap Hollandse Delta behoefte aan een evaluatie van de effectiviteit. Op basis van een literatuurstudie heeft Ecofide samen met Brooswater geadviseerd over de kans dat bepaalde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Verder is aangegeven hoe de effectiviteit middels praktijkonderzoek geëvalueerd kan worden en op welke aspecten de bestaande regeling voor verbetering in aanmerking komt. Dit praktijkonderzoek is mede gebaseerd op een data-analyse van alle macrofauna opnames in de kleine wateren van waterschap Hollandse Delta. Tenslotte is het voorgestelde onderzoek in de praktijk uitgevoerd.