Afbeelding Schimmels en specifiek werkende fungiciden
Opdrachtgever: Waterdienst / CBS-KNAW
Periode: 2008 - 2009
Werkveld: Effecten van stoffen, hormonen, geneesmiddelen en hun normstelling
Schimmels en specifiek werkende fungiciden

Met een jaarlijkse afzet voor gebruik in de Nederlandse landbouw van ca. 4 miljoen kg actieve stof, zijn fungiciden qua volume de belangrijkste gewasbeschermingsmiddelen. Van deze groep middelen mag verwacht worden dat vooral schimmels gevoelig zullen zijn. Toch is de mate waarin deze effecten op schimmels een rol spelen in het toelatingsbeleid zeer beperkt. Dit komt ondermeer doordat testen met schimmels nauwelijks zijn ontwikkeld noch internationaal zijn gestandaardiseerd. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben Ecofide en het Centraalbureau voor Schimmelcultures van de KNAW daarom testmethoden voor de effecten van fungiciden op schimmels ontwikkeld en uitgetest.