Afbeelding Optimaliseren en valideren van de KRW-macrofauna maatlat voor R8
Opdrachtgever: Arcadis / RIVM / Deltares / RWS
Periode: 2009 - 2011
Werkveld: KRW-maatlatten en toetsingen
Optimaliseren en valideren van de KRW-macrofauna maatlat voor R8

In samenwerking met Arcadis, het RIVM en Alterra/Wur heeft Ecofide zich in de periode van 2009 – 2011 gericht op het optimaliseren en valideren van de macrofauna maatlat voor R8-wateren. Op basis van de eerste praktijkervaringen zijn enkele aandachtspunten verder onderzocht en zijn kinderziektes verholpen. Deze optimalisatie richtte zich vooral op het verder karakteriseren van de relatie tussen bodemtype en macrofaunadichtheid en op de relatie tussen sedimentverontreiniging en de macrofauna samenstelling. Vervolgens is de maatlat gevalideerd met een extra statistische analyse, waarbij voor iedere macrofauna soort werd vastgesteld hoe deze op de toxische druk in de waterbodem reageert. Naast deze soortspecifieke analyse is een ander belangrijk aspect van deze studie dat de toxische druk vanuit de waterbodem niet langer via individuele stoffen maar als gezamenlijke msPAF-waarde is uitgedrukt. Tenslotte zijn al deze inzichten samengevoegd tot een uiteindelijke soortenlijst met indicatorwaarden voor sedimentverontreiniging en opgenomen in QBwat.