Afbeelding Het eroderen van met PCB’s verontreinigd slib
Opdrachtgever: RWS Oost-Nederland
Periode: 2011
Werkveld: Ecologie en waterkwaliteit
Het eroderen van met PCB’s verontreinigd slib

Bij het beoordelen van verontreinigde waterbodems speelt de mogelijke beïnvloeding van waterkwaliteitsdoelen een centrale rol. Erosie, transport en nieuwe sedimentatie zijn belangrijke factoren. Voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland is deze interactie in zowel de Nederrijn als de IJssel bestudeerd. Voor de IJssel lag de nadruk op de vraag in hoeverre het uit steen halen van de oevers een mogelijk nadelig effect op de zwevende stof gehaltes kan hebben. Voor de Nederrijn ging het primair om het beoordelen van de huidige situatie.

Door debieten, zwevende stof gehalten en PCB-gehalten in zwevende stof en sediment te combineren kon de invloed van verontreinigd sediment op de waterkwaliteit worden aangetoond en kon een schatting van de omvang gegeven worden. Onderzoek naar de veranderende samenstelling van de PCB-congeneren onderling was hierbij een belangrijk element.