Afbeelding Voormalige stortplaats
Opdrachtgever: Prov. Utrecht i.s.m. Waternet
Periode: 2011-2013
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
Voormalige stortplaats "Het Slijk"

“Het Slijk” is een oude afvalstort in de buurt van Maarssen met een ernstig verontreinigde afdeklaag. De lokatie bestaat uit een tweetal plassen, een moerassig deel aan de oostzijde en enkele terrestrische delen. “Het Slijk” ligt aan de binnenzijde van de Vecht-dijk en maakt onderdeel uit van het KRW waterlichaam “Vecht”. Conform de Handreiking Beoordelen Waterbodems heeft Ecofide op basis van bestaande gegevens bekeken welke functies en waterkwaliteitsdoelen mogelijk door de aanwezige verontreinigingen worden bedreigd. Vervolgens heeft de Provincie, in samenspraak met Waternet, besloten tot een aanvullend onderzoek, waarmee de geidentificeerde potentiele bedreigingen met praktijkgericht onderzoek nader zijn beoordeeld. Dit onderzoek omvatte onder meer macrofauna-analyses, bioassays met de muggenlarf Chironomus riparius, de vlokreeft Hyalella azteca en de regenworm Eisenia fetida, bioaccumulatie onderzoek in de vegetatie, ongewervelde dieren (oligochaeten) en Paling, alsmede onderzoek naar de mobilisatie van fosfaat uit sediment.