Afbeelding Waterbodems als mogelijke belemmering van de KRW-doelen in de Nederrijn-Lek
Opdrachtgever: RWS / Witteveen&Bos
Periode: 2010 - 2011
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Waterbodems als mogelijke belemmering van de KRW-doelen in de Nederrijn-Lek

Als vervolg op eerdere vergelijkbare projecten in het beheersgebied van RWS Oost-Nederland heeft Ecofide, nu in samenwerking met Witteveen & Bos, onderzoek gedaan naar de waterbodems in de Nederrijn en Lek. Ook hier was de vraag van Rijkswaterstaat om na te gaan of de verontreinigde waterbodem een mogelijke belemmering vormt voor het halen van de KRW-doelen. Het project is uitgevoerd op basis van de Handreiking Beoordelen Waterbodems met behulp van Sedias. Aanvullend is voor PCB’s gericht onderzoek gedaan naar de interacties tussen waterbodem, debieten en zwevende stof.