Afbeelding Verontreinigde waterbodems in de Eerbeeksebeek
Opdrachtgever: Waterschap Veluwe
Periode: 2011
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Verontreinigde waterbodems in de Eerbeeksebeek

Uit historisch onderzoek is gebleken dat zowel de waterbodem als de oevers van de Eerbeekse beek op meerdere plekken ernstig zijn verontreinigd. In opdracht van waterschap Veluwe is in 2011 een actualisatie onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste vraagstelling was om in het kader van de Waterwet na te gaan in hoeverre de aanwezige verontreinigingen een bedreiging kunnen vormen voor de aan de Eerbeekse beek gestelde doelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de Handreiking beoordelen waterbodems.