Afbeelding Waterbodems in de haven van Goes
Opdrachtgever: WS Zeeuwse eilanden / Royal Haskoning
Periode: 2009 - 2010
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Waterbodems in de haven van Goes

Eerder onderzoek heeft aangegeven dat de haven van Goes ernstig is verontreinigd. In opdracht van het waterschap Zeeuwse eilanden hebben Royal Haskoning en Ecofide in 2009 de daadwerkelijke risico’s daarom nader beoordeeld. Het gedachtengoed uit de Wbb is hiervoor ingezet, maar tevens is vooruit gekeken naar de relaties met de Waterwet en de gebruiksfuncties. Als onderaannemer van Royal Haskoning heeft Ecofide zorg gedragen voor onderzoek naar de ecologische risico’s. Hierbij is rekening gehouden met het brakwater karakter (o.a. mariene bioassays) en de mogelijkheid dat omzettingsproducten van PAK’s de ecologische risico’s verhogen.