Afbeelding Waterbodems in het Zwarte water
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2009 - 2010
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Waterbodems in het Zwarte water

Het Zwarte water is al vele eeuwen een belangrijke levensader. Voor mensen maar evengoed voor plant en dier. Intensief gebruik en waterverontreiniging hebben echter ook hier geleid tot een situatie waar de verontreinigde waterbodem de gestelde doelen mogelijk bedreigt. Vanuit haar expertise opgebouwd in eerdere projecten heeft Rijkswaterstaat Ecofide gevraagd om te dienen als eerste toetser en vraagbaak voor het uitvoerend consortium van Movares en Imares. Aandachtspunten waren met name gelegen in het toepassen van de Handreiking Beoordelen Waterbodems en de specifieke ecologische risico’s van kwik.