Afbeelding Ad hoc MTR's
Opdrachtgever: Deltares / RIVM
Periode: 2008 - 2016
Werkveld: Normstelling
Ad hoc MTR's

Het afleiden van MTR-waarden volgens de volledige, gedegen procedures is een tijdrovend en duur proces. Voor sommige situaties is dit niet nodig en kan worden volstaan met een eerste indicatie van MTR-waarden. Waar nodig kan men in een later stadium alsnog de volledige procedure doorlopen. Voor het afleiden van indicatieve milieurisicogrenzen heeft het RIVM een methode opgesteld.
Vanaf 2008 heeft Ecofide in samenwerking met Deltares en RIVM voor circa 70 stoffen dergelijke indicatieve milieurisicogrenzen afgeleid.
Daarnaast heeft het RIVM Ecofide ook gevraagd om de thans beschikbare concept methodiek te evalueren. Hiertoe zijn voor nog eens 25 stoffen ad hoc MTR’s afgeleid en vergeleken met MTR-waarden, afgeleid volgens de gedegen methodieken.