Afbeelding Ecotoxicologische effecten van vast afval
Opdrachtgever: NEN
Periode: 2008 - 2010
Werkveld: Effecten van stoffen, hormonen, geneesmiddelen en hun normstelling
Ecotoxicologische effecten van vast afval

Binnen zowel Nederlandse als internationale kaders wordt onderzoek gedaan naar de ecotoxicologische effecten van vast afval. Waar sommige methoden zich op met name chemische analyses richten, geeft de in 2005 opgestelde richtlijn EN-14735 aan hoe diverse ecotoxicologische testen kunnen worden aangewend. Vanuit de NEN en het voormalige VROM heeft de heer Postma jarenlang zitting gehad in de Europese werkgroep die zich bezig houdt met de standaardisatie van dit ecotoxicologisch onderzoek.