Afbeelding KRW-maatlatten en toetsingen
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân / Altenburg&Wymenga
Periode: 2009
Werkveld: Cursussen, training en workshops
KRW-maatlatten en toetsingen

Hoe de ecologische kwaliteitselementen conform de KRW getoetst moeten worden staat beschreven in het protocol Toetsen en beoordelen. Ook het toetsprogramma QBWat is voorzien van een handleiding. Toch blijkt er bij waterschappen behoefte te bestaan aan een nadere uitleg en een hands-on training. Meetnetontwerp, kwaliteitsborging en de aggregatie van gegevens en de betekenis van het uiteindelijke resultaat zijn hierbij terugkerende onderwerpen.
Samen met Altenburg & Wymenga heeft Ecofide een dergelijke in-company training verzorgt voor het Wetterskip Fryslân.