Afbeelding Macrofauna in moerasvegetatie
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat / RoyalHaskoningDHV
Periode: 2012
Werkveld: Meetnetoptimalisaties en het opstellen van onderzoeks- en monitoringsplannen
Macrofauna in moerasvegetatie

Eén van de maatregelen, die binnen het project Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer wordt onderzocht, is de realisatie van een groot moeras. Naast paai- en opgroeigebied voor vissen en broedgebied voor water- en moerasvogels hebben de helofytenvegetaties in zo’n moeras ook een betekenis als voedselbron voor vogels door een groot aanbod aan kleine waterdieren (macrofauna). De mate waarin is meestal moeilijk in te schatten omdat er weinig gegevens bekend zijn over de aard en dichtheden van de macrofauna in deze vegetaties. In zandige en slibrijke moerassen is daarom de macrofauna in Riet, Lisdodde en biezenvegetaties gekarakteriseerd. Naast aantallen per soortsgroep is gekeken naar de grootte van de dieren en zijn de droog en asvrijdrooggewichten vastgesteld.