Afbeelding Prioriteren van potentiƫle waterbodem saneringslocaties volgens de Waterwet
Opdrachtgever: Waternet, HHNK, HH Rijnland
Periode: 2010 - 2011
Werkveld: Verontreinigde waterbodems en de Waterwet
Prioriteren van potentiƫle waterbodem saneringslocaties volgens de Waterwet

Met het in werking treden van de Waterwet is ook het kader waarmee over de noodzaak tot saneren wordt nagedacht gewijzigd. Waternet, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap van Rijnland wilden daarom inzicht krijgen in hun waterbodemlocaties, die op grond van de Waterwet wellicht voor sanering in aanmerking zouden komen. Daarnaast zouden zij deze lijst graag willen onderverdelen in locaties met een hoge, gemiddelde of lage prioriteit. Ecofide heeft de hiervoor benodigde beoordeling uitgevoerd en een prioriteringssysteem ontwikkeld.