Afbeelding Nalevering van fosfaat uit de waterbodem in zwemplassen en een riviertje
Opdrachtgever: WS Noorderzijlvest
Periode: 2013
Werkveld: Ecologie&waterkwaliteit
Nalevering van fosfaat uit de waterbodem in zwemplassen en een riviertje

In twee hydrologisch geïsoleerde zwemplassen treden de laatste jaren incidenteel blauwalg bloeien op. Waterschap Noorderzijlvest bekijkt de waterkwaliteit en ecologie van beide plassen daarom in meer detail. Eén van de factoren die zij hierbij in beeld wil brengen is de kans op P-mobilisatie vanuit de waterbodem. Deze nalevering kan de effectiviteit van eventuele maatregelen nadelig beïnvloeden. Ook voor het Oude Diepje wil het waterschap graag weten of nalevering van fosfaat uit de waterbodem de effectiviteit van de voorgenomen maatregelen bij een tweetal zuiveringen nadelig kan beïnvloeden. Waterschap Noorderzijlvest heeft Ecofide gevraagd het hiervoor noodzakelijke onderzoek uit te voeren.