Afbeelding Toetsing chemische toestand oppervlaktewater
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Periode: 2013-2015
Werkveld: KRW-maatlatten en toetsingen
Toetsing chemische toestand oppervlaktewater

In de periode 2011-2014 heeft Wetterskip Fryslân op uitgebreide schaal onderzoek gedaan naar de concentraties van prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen in haar beheergebied. Ook haar RWZI's zijn als mogelijke bron in het onderzoek betrokken. Nu het onderzoek is afgerond heeft het Wetterskip Fryslan aan Ecofide gevraagd om haar te helpen bij het toetsen en interpreteren van de resultaten conform het protocol Toetsen en Beoordelen. Als eerste stap zijn de resultaten gebruikt voor de formele KRW toestandsbepaling met het programma Aquokit van het Informatiehuis Water (IHW). Vervolgens zijn de resultaten in een breder kader geplaatst door aandacht te besteden aan bronnen, veranderingen in de normstelling, oorzaken, relaties met andere waterkwaliteitsparameters en eventuele trends. Ook zijn de resultaten gebruikt voor het optimaliseren van de monitoringsinspanning van het Wetterskip Fryslân.