Afbeelding Effecten van met olie verontreinigd afvalwater
Opdrachtgever: Industrie, Belgie
Periode: 2013-2014
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
Effecten van met olie verontreinigd afvalwater

De ecotoxicologische effecten van olieverontreiniging zijn algemeen bekend. Tegelijkertijd is olie een zeer complex mengsel van honderden individuele stoffen en is het onmogelijk om de effecten van alle individuele stoffen te testen. Toch wordt er vanuit de normstelling vooral gekeken naar de effecten van individuele verontreinigende stoffen. Om beide aspecten met elkaar te verbinden wordt onderzoek gedaan naar de zogenaamde "Hydrocarbon-blocks" via een GC-GC extractie op zowel de alifatische als de aromatische bestanddelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit. Door het uitvoeren van Microtox-analyses, algen groei-studies en chronische bioassay met de watervlo Daphpnia magna wordt bekeken of ook de ecotoxicologische aspecten via de Hydrocarbon-blocks zijn vast te stellen.