Afbeelding De toxiciteit van olie-achtige stoffen op algen
Opdrachtgever: Industrie, Belgie
Periode: 2013-2014
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
De toxiciteit van olie-achtige stoffen op algen

Voordat een stof op de Europese markt wordt toegelaten, worden de effecten op het aquatische ecosysteem onderzocht. Bij dit onderzoek naar de ecotoxicologische effecten op testorganismen is het belangrijk dat de concentratie van de te onderzoeken stof tijdens de test constant blijft. Voor moeilijk oplosbare stoffen is dit vaak een probleem. Daarnaast is een deel van deze stoffen niet zo erg giftig, waardoor het onderzoek moet worden uitgevoerd rond de maximale wateroplosbaarheid van de stof. Dit vergroot de problematiek van een constante blootstelling. De eis in de normstelling dat de eind concentratie ten minste 80% van de begin concentratie moet bedragen wordt daarom vaak niet gehaald, waardoor het onderzoek als ongeldig wordt beschouwd. Als mogelijke oplossing wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van zogenaamde passieve doseringstechnieken, die via een chemisch evenwicht de waterconcentratie op peil kunnen houden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit.