Afbeelding Literatuurstudie naar het uitvoeren van mesocosm onderzoek
Opdrachtgever: Industrie, Belgie
Periode: 2013-2014
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
Literatuurstudie naar het uitvoeren van mesocosm onderzoek

In de ecotoxicologie wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen op individuele soorten. Binnen de normstelling wordt vervolgens gebruik gemaakt van een veiligheidsfactor om zo de af te leiden norm ook voldoende beschermend te laten zijn voor alle soorten in een ecosysteem, waarvoor de effecten van de verontreiniging niet zijn onderzocht. De alternatieve aanpak is het uitvoeren van onderzoek waarbij de effecten van een verontreiniging op compleet ecosysteem worden vastgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde mesocosms. Dit zijn kunstmatige systemen als proefsloten, beekjes en kleine vijvers, waar het experimenteel onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden. In opdracht van een industrie, die voornemens is om dergelijk onderzoek op te gaan zetten, is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij de voor- en nadelen van de verschillende systemen in kaart zijn gebracht.