Afbeelding Cadmium accumulatie in de voedselketen
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
Periode: 2012-2013
Werkveld: Ecotoxicologisch onderzoek
Cadmium accumulatie in de voedselketen

Aan de zuidoost zijde van de Binnenbedijkte Maas ligt het voormalige bedrijfsterrein van Ferro (Holland) BV te Maasdam. Vanuit de hier ontplooide bedrijfsactiviteiten is niet alleen de landbodem (gesaneerd in 1990) maar ook de nabijgelegen waterbodem ernstig verontreinigd geraakt. Deze waterbodem verontreiniging is eind vorige eeuw onderzocht en in 1995 gedeeltelijk gesaneerd. Ondertussen is de Binnenbedijkte Maas aangemerkt als waterlichaam binnen de KRW en is het voor het Waterschap Hollandse Delta van belang om de risico's van de resterende waterbodemverontreiniging te kennen, zodat kan worden nagedacht over de noodzaak tot het uitvoeren van kwaliteitsbaggerwerk. Uit de uitgevoerde analyse van bestaande gegevens bleek dat vooral de oppervlaktewater kwaliteit en de bioaccumulatie in mosselen potentiele risico's konden opleveren. Om de beoordeling af te ronden is aanvullend veldonderzoek uitgevoerd, waarbij onder meer de interne cadmiumgehalten van twee soorten mosselen (Dreissena en Corbicula) is geanalyseerd. Hieruit bleek dat er vanuit de Waterwet en de aan de Binnenbedijkte Maas gestelde doelen geen reden is om een extra ingreep te doen om zo de cadmiumgehalten in de toplaag nabij de Ferro-locatie verder te verlagen.