Afbeelding Geeft onderzoek met enclosures inzicht in de mogelijke effectiviteit van maatregelen?
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslan
Periode: 2014
Werkveld: KRW-maatregelen
Geeft onderzoek met enclosures inzicht in de mogelijke effectiviteit van maatregelen?

Sinds 2003 zijn in en rond het meer De Leijen in Friesland diverse maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van de KRW doelstellingen en het ontwikkelen van kennis. Over de uitvoering en de effecten daarvan zijn inmiddels meerdere rapporten en artikelen verschenen. Eén van de uitgevoerde onderzoeksmaatregelen betreft het uitzetten van Driehoeksmosselen en Glanzig fonteinkruid in enclosures. Het doel van deze experimenten was om te achterhalen welke factoren in de huidige situatie beperkend zijn voor een succesvolle (re)kolonisatie van het zachte substraat in de ondiepe delen van het meer. In samenwerking met Altenburg & Wymenga is deze vraag beantwoord en zijn extrapolaties gedaan naar wat dit kan betekenen voor de Friese boezem als geheel. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de relaties met de waterkwaliteit, de hoeveelheid zwevende stof en het doorzicht, maar is bijvoorbeeld ook gekeken naar de opkomst van de Quaggamossel, de snelheid waarmee deze soort het Friese oppervlaktewater koloniseert en de kansen en risico's die dit biedt.