Afbeelding Milieu-statistiek en trendanalyses
Opdrachtgever: WS Hollandse Delta
Periode: 2014
Werkveld: Cursussen
Milieu-statistiek en trendanalyses

Binnen het vakgebied van zowel de chemische als de ecologische waterkwaliteit zijn bij het waterschap Hollandse Delta meerdere mensen werkzaam, die in hun dagelijkse praktijk tegen statistische vraagstukken aanlopen. Alhoewel deze medewerkers vaak beschikken over een basiskennis van de statistiek is deze kennis in de loop der tijd weggezakt. In samenwerking met Paul Baggelaar van Icastat is daarom een korte cursus georganiseerd om hun statistische kennis op te frissen zodat zij eenvoudige statistische analyses zelf kunnen uitvoeren. Hierbij zijn een aantal voorbeeld casussen behandeld, is stil gestaan bij het belang van een gedegen proefopzet en is in meer detail ingegaan op trendanalyses met het programma Trendanalist.