Afbeelding Watersysteemanalyse voor beken
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslan
Periode: 2015
Werkveld: Watersysteemanalyses
Watersysteemanalyse voor beken

Watersysteemanalyse van het Koningsdiep, één van de drie beken in Friesland.

Het denken over watersysteemanalyses voor beken is sterk in ontwikkeling. In aansluiting op het concept voor stilstaande wateren van de STOWA heeft Ecofide samen met LWRO een raamwerk van Ecologische Sleutelfactoren ontwikkeld. Dit schema is gebaseerd op het boekje Ecologisch Beekherstel, houdt rekening met verschillende schaalniveaus zoals die worden onderscheiden binnen het Europese project REFORM (‘catchment, reach en site’) en omvat alle ‘S’-en uit Beken Stromen (Verdonschot, 1995).

Voor Wetterskip Fryslân brengen Ecofide en LWRO deze aanpak in de praktijk middels een watersysteemanalyse van het Koningsdiep. In onze visie vormt een goed begrip van de interactie tussen stroming, sedimenttransport en profielvorming (breedte- en diepteverhouding) de basis voor succesvol beekherstel. De basis van de systeemanalyse wordt dan ook gevormd door een hydrologische en hydromorfologische analyse van het beeksysteem. Hierbij maken we gebruik van bestaande modellen, (meet)gegevens, veldwaarnemingen en praktijkkennis van het watersysteem. Op basis van deze analyse bepalen we de ecologische potentie en bijbehorende ecologische doelen en geven we advies over het ontwerp (ligging en dimensies van de waterloop) en monitoring van het beekherstel.