Afbeelding Protocol monitoring beekherstel waterschappen
Opdrachtgever: STOWA
Periode: 2014-2015
Werkveld: Monitoring
Protocol monitoring beekherstel waterschappen

Een goede monitoring van beekherstel is van belang om de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen vast te stellen en kennis te ontwikkelen voor maatregelen in de toekomst. De monitoring van beekherstel lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar de praktijk leert dat er vele keuzes gemaakt moeten worden en belangrijke aspecten snel over het hoofd worden gezien.

Om dat keuzeproces te begeleiden, heeft Ecofide in opdracht van STOWA een protocol monitoring beekherstel ontwikkeld. De handleiding is bedoeld voor waterschappen en terreinbeheerders die betrokken zijn bij de uitvoering van beekherstelprojecten en omvat alle aspecten die van belang zijn bij beekherstel: systeem, hydrologie, morfologie, waterkwaliteit, onderhoud en ecologie. Deze aspecten zijn samengebracht in een handige tabel die als basis dient voor het meetplan. Daarnaast is er aandacht voor de projectomgeving: een goed meetnetontwerp verdient een goede inbedding in de organisatie.