Afbeelding Basis onder het KRW-proces
Opdrachtgever: WS Noorderzijlvest
Periode: 2014
Werkveld: Beleidsvoorbereiding
Basis onder het KRW-proces

De resultaten van het KRW-proces (huidige toestand, ecologische doelen en maatregelen) worden vastgelegd in de KRW-factsheets. De motivatie die hieraan ten grondslag heeft gelegen, wordt veelal vastgelegd in achtergronddocumenten, ook wel gebiedsdocumenten genoemd.

Ecofide voerde voor waterschap Noorderzijlvest de eindredactie over de 15 achtergronddocumenten voor hun KRW-waterlichamen. Hierbij lag de focus op het aanscherpen en consistent maken van de redeneerlijn ‘waterkwaliteit en te nemen maatregelen’ (‘perspectieven 2016-2021’) en het kritisch nalopen van de trits huidige toestand – doelen – maatregelen met eigen kennis over de KRW. Daarnaast zijn de input vanuit het KRW-gebiedsproces en andere vragen, opmerkingen en aanvullende informatie verwerkt.