Afbeelding Macrofauna in sloten langs akkers met akkerranden
Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
Periode: 2011
Werkveld: Hydrobiologische monitoring en onderzoek
Macrofauna in sloten langs akkers met akkerranden

Het waterschap Hollandse Delta voert al enige jaren de pilot-regeling akkerranden uit. Met het oog op een eventuele verlenging en uitbreiding van de regeling heeft het Waterschap Hollandse Delta behoefte aan een evaluatie van de effectiviteit van akkerranden. Om hierin inzicht te geven is in de Hoeksche Waard een macrofauna-inventarisatie uitgevoerd, waarbij 12 sloten langs akkers zonder akkerrand zijn vergeleken met 12 sloten langs akkers waar al ten minste vier jaar een akkerrand aanwezig is.