Afbeelding Sluit de normstelling voor weilanddepots aan op de KRW?
Opdrachtgever: HHNK
Periode: 2016
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Sluit de normstelling voor weilanddepots aan op de KRW?

Recente normoverschrijdingen voor zwevende stof bij meerdere weilandsdepots waren voor HHNK aanleiding om deze praktijk nader tegen het licht te houden. Al snel bleek dat de normoverschrijdingen (deels) te maken hadden met een wijziging van de NEN-norm voor de bepaling van zwevende stof en dat de momenteel gehanteerde glasvezelfilters tot meer dan 10 keer hogere waarden kunnen opleveren dan papieren filters. Dit betekent tevens dat men vragen moet stellen bij de geldigheid van de huidige normstelling (CIW-rapport uit 1999) voor de bescherming van de waterkwaliteitsdoelen bij lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots. Temeer daar ondertussen ook de normstelling een aantal wezenlijke wijzigingen heeft ondergaan.

HHNK vraagt zich daarom af of het opstellen van een nieuwe set lozingsnormen noodzakelijk is en heeft Ecofide gevraagd haar hierin te adviseren. Hiertoe is er een stappenplan opgesteld, waarmee de verschillende, soms complexe, aspecten op een inzichtelijke wijze bediscussieerd kunnen worden. Daarnaast is er een grootschalig monitoringsonderzoek uitgevoerd om de daadwerkelijke effecten bij een drietal weilandsdepots te beoordelen. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op zwevende stof maar ook op de effecten van nutriënten en allerlei toxische stoffen als metalen, Pak’s en ammonium. Naast chemische analyses van oppervlaktewater, retourwater en waterbodems zijn ook de daadwerkelijke effecten op de macrofauna beoordeeld.