Afbeelding Ecologische KRW-toetsingen in Aquokit
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat / IHW
Periode: 2015
Werkveld: KRW-maatlatten & toetsingen
Ecologische KRW-toetsingen in Aquokit

In 2015 is er door IHW hard gewerkt aan het opnemen van de ecologische KRW-toetsingen in de Aquokit, zodat deze op termijn QBWat kan vervangen. Naast een groot aantal technische aspecten behelst dit ook een gedegen begrip van de ecologisch inhoudelijke vereisten. Om IHW hierbij te helpen heeft Ecofide een aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd, waaronder een review van de specificaties met wensen en eisen voor Aquo-kit versie 3.1 en een controle van de samengestelde tabellen met basisinformatie. Daarnaast zijn de toetsingen van alle kwaliteitselementen ook inhoudelijk gecontroleerd. Hierbij werden eigen datasets geconstrueerd, waarmee de basisvereisten van de KRW-maatlatten maar ook allerlei uitzonderingen en speciale situaties konden worden nagerekend.