Afbeelding KRW-maatlatten en toetsingen voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Periode: 2011
Werkveld: KRW-maatlatten en toetsingen
KRW-maatlatten en toetsingen voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft 24 verschillende waterlichamen in beheer. In 2007 is de ecologische toestand voor het laatst vastgesteld aan de hand van monitoringgegevens uit 2004-2006 en (vooral) expert judgement. Voor de aankomende integrale watersysteemrapportage heeft Wetterskip Fryslân aan Altenburg & Wymenga en Ecofide gevraagd om de waterkwaliteit en ecologische kwaliteitselementen van de Friese waterlichamen opnieuw te toetsen aan de KRW-maatlatten. Daarnaast heeft zij behoefte aan inzicht in de KRW-(deel)maatlatten in het beheergebied van het Wetterskip, de samenhang met de landelijke maatlatten voor natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige wateren en het uitvoeren van de feitelijke toetsingen in QBwat. Dit is aangeboden in de vorm van een in-company training.