Afbeelding Watersysteemanalyse Bovenrijn Waal, Nederrijn-Lek en IJssel
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2016 - 2017
Werkveld: Watersysteemanalyses
Watersysteemanalyse Bovenrijn Waal, Nederrijn-Lek en IJssel

Met de langjarige monitoring van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit verzamelt Rijkswaterstaat veel gegevens over de actuele toestand en veranderingen daarin. Zo is in de loop der jaren een schat aan informatie verzamelt. Al deze gegevens worden in meer of minder uitgebreide analyses beoordeeld en dragen bij aan inzicht in het functioneren van het watersysteem. Het periodiek opstellen van een watersysteemrapportage, waarin alle monitoringsresultaten in onderlinge samenhang worden beschouwd, bouwt hierop voort en ondersteunt het opstellen van realistische doelen.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een consortium van specialisten gevraagd om zo’n watersysteemrapportage op te stellen voor de KRW-waterlichamen Bovenrijn Waal, Nederrijn-Lek en IJssel. Het werk is uitgevoerd door Bart Reeze Water & Ecologie, Bureau Stroming, Roelf Pot, ATKB, Bureau Waardenburg en Ecofide en beschouwt met name de periode 1990-2015. Naast inzicht in de actuele toestand en trends van de chemische, fysische en ecologische waterkwaliteit, geeft de rapportage waar mogelijk ook inzicht in de belangrijkste sturende en verklarende factoren achter veranderingen in de waterkwaliteit.