Afbeelding Onderzoek naar de effecten van ultrasoon geluid
Opdrachtgever: HH van Rijnland
Periode: 2017
Werkveld: Onderzoek&meetnetten
Onderzoek naar de effecten van ultrasoon geluid

In samenwerking met de gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland, voert LG Sonic een tweejarige pilot uit naar de mogelijkheden om de overlast van blauwalgen in de Zoetermeerseplas met ultrasoon geluid te verminderen. De pilot is in 2016 begonnen en in 2017 zal verder worden gewerkt aan de optimalisatie van deze bestrijdingsmethode. Een van de aandachtspunten hierbij is de vraag in hoeverre dit ultrasone geluid ook neveneffecten op het zoöplankton kan hebben. Aanwijzingen hiertoe zijn verkregen in eerder laboratorium onderzoek. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Ecofide daarom gevraagd enkele veldexperimenten met de watervlo Daphnia magna uit te voeren om deze eventuele effecten onder veldcondities te onderzoeken.

Om deze vraag te beantwoorden zijn op verschillende afstanden van de boeien van LG Sonic in drievoud kooien met jonge watervlooien uitgehangen. Na 7 dagen werd de eventuele sterfte vastgesteld. Het experiment is in twee series en in opeenvolgende weken uitgevoerd, waarbij de boeien tijdens de eerste serie geen ultrasoon geluid uitzonden.