Afbeelding Aangepaste normstelling voor retourwater uit tijdelijke baggerdepots
Opdrachtgever: HH Hollands Noorderkwartier
Periode: 2017-2018
Werkveld: Beleidsvoorbereiding
Aangepaste normstelling voor retourwater uit tijdelijke baggerdepots

In het retourwater van tijdelijke baggerdepots worden periodiek normoverschrijdingen voor zwevende stof aangetroffen. Tegelijkertijd is bekend dat de analysetechniek van zwevende stof is gewijzigd met mogelijk hogere gehalten voor eenzelfde monster (er wordt over een kleinere maaswijdte gezeefd). Dit betekent dat de huidige meetmethode wellicht in onvoldoende mate aansluit op de methode waarmee de norm voor zwevende stof is afgeleid. Dit was voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aanleiding om zich de vraag te stellen in hoeverre de huidige normstelling voldoende recht doet aan de gewenste bescherming van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Om deze vraag te beantwoorden hebben Ecofide en B-WARE in 2016 een uitgebreid praktijkonderzoek naar dergelijke lozingen uitgevoerd. Vervolgens heeft HHNK Ecofide ook gevraagd om te helpen bij het interne proces om deze kennis te gebruiken bij het aanpassen van de normstelling.