Afbeelding Literatuur studie naar de bioaccumulatie van seleen
Opdrachtgever: RIVM
Periode: 2017
Werkveld: Stoffen&hormonen
Literatuur studie naar de bioaccumulatie van seleen

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden Deltares en Ecofide het project “Basisdocumentatie probleemstoffen” uit. In samenwerking met het RIVM werd binnen dit project ook gekeken naar de normstelling en de vraag in hoeverre er verbeteracties mogelijk zijn. Eén van de vragen, die hieruit naar voren kwam, was gericht op de normstelling van seleen. Meer specifiek was de vraag of er aan de hand van de recente wetenschappelijke literatuur een meer accurate beoordeling van de mate van bioaccumulatie in de voedselketen mogelijk was. Het RIVM heeft aan Ecofide gevraagd om het hiervoor benodigde literatuur onderzoek uit te voeren.