Afbeelding Trendanalyse voor gewasbeschermingsmiddelen, watervlooien in veldkooitjes en macrofauna in het glastuinbouwgebied
Opdrachtgever: Waterdienst
Periode: 2008 - 2009
Werkveld: Data-analyses
Trendanalyse voor gewasbeschermingsmiddelen, watervlooien in veldkooitjes en macrofauna in het glastuinbouwgebied

Daphnia’s in veldkooien hebben gevolgd in hun glastuinbouwgebied. Het doel van de Waterdienst was na te gaan of er in de huidige situatie nog effecten van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater optreden en of het MTR voldoende beschermend is. Hiertoe zijn analyses uitgevoerd op trends in de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, in macrofauna en in veldstudies met de watervlo in het glastuinbouwgebied. Daarnaast is gekeken naar onderlinge relaties via multivariate statistiek (Canoco). De rapportage geeft ook inzicht in de effectiviteit van het beleid gericht op een afnemende emissie van gewasbeschermingsmiddelen.
Zie ook : H2O (2010); nr 1; pp4-5