Afbeelding Een gebiedsbrede analyse van toxische druk in Delfland
Opdrachtgever: HH van Delfland
Periode: 2018
Werkveld: Data-analyses
Een gebiedsbrede analyse van toxische druk in Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil aan de hand van de systematiek van Ecologische Sleutelfactoren haar inzicht in de werking van het aquatisch ecosysteem verbreden. Dit inzicht kan vervolgens worden toegepast bij het opstellen van effectieve maatregelpakketten en het afleiden van ecologische doelen voor overig water.

In dit kader heeft het Hoogheemraadschap van Delfland aan Ecofide gevraagd om de sleutelfactor toxiciteit (ESF8) voor haar beheergebied te analyseren. Hiertoe is de toxische druk (msPAF) van ruim 15000 individuele monsters over de periode 2009-2017 geanalyseerd. Met deze gegevens is vervolgens beoordeeld wat de belangrijkste probleemstoffen zijn, of er sprake is van een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit en of de toxische druk is te relateren aan het landgebruik.