Laboratorium

Ecofide beschikt over een eigen laboratoriumfaciliteit. Hierdoor kunnen we onze vertrouwde adviezen en analyses ondersteunen met praktisch werk en wetenschappelijk onderzoek. Het laboratorium is geschikt voor allerlei ecologisch en ecotoxicologisch onderzoek in zowel de terrestrische als de aquatische of mariene omgeving. Ecofide geeft hiermee een verdere invulling aan projecten op het grensgebied van praktijk, onderzoek en beleidsontwikkeling.

Onze medewerkers hebben een jarenlange laboratoriumervaring en zijn vertrouwd met diverse kwaliteitssystemen, zoals ISO 9001, GLP en ISO 17025. Daarmee bieden wij u niet alleen kwalitatief hoogwaardige analyses aan (zoals bioassays, monstername en inventarisaties), maar beschikken wij tevens over ruime mogelijkheden voor maatwerk en vernieuwend onderzoek in een flexibele omgeving.

Wij denken graag met u mee, over de vraagstelling en de bijbehorende aanpak. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van collega laboratoria in binnen- en buitenland waarmee wij indien gewenst samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan. U kunt ons benaderen voor:

- Ecologische inventarisaties en onderzoek
- Ecotoxicologische analyses en bioassays
- Specialistisch onderzoek

Ecologische inventarisaties en onderzoek

Uitzoeken Mafa

Fytoplankton
Zoöplankton
Diatomeeën
Nematoden (MI-index)
Zooplankton
Macrofauna
Macrofyten
Vis

De monstername en analyse worden uitgevoerd conform het STOWA-handboek Hydrobiologie en zijn KRW-proof.

Ecotoxicologische analyses en bioassays

Onze experts behoren tot de top van Nederland. Mocht u een bepaalde analyse niet in onderstaand overzicht terugvinden of een specifieke uitvoering wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ecotoxicologische testen en bioassays kunnen worden uitgevoerd met een verontreinigde waterbodem, grond, afvalwater of oppervlaktewater, maar kunnen ook worden ingezet voor onderzoek naar specifieke stoffen of producten.

Aquatisch onderzoek

Acute en chronische bioassays of bioaccumulatiestudies (in het veld of het laboratorium) met:

Groep

Organisme

 

Norm

Fytoplankton

Algen

Pseudokirchneriella subcapitata

ISO 8692 / OECD 201

Macrofyten

Kroos

Lemna minor / Lemna gibba

OECD 221

Meiofauna & zooplankton

Nematoden

Caenorhabditis elegans

ISO 10872

 

Thamnotoxkit

Thamnocephalus platyurus

ISO 14380

 

Watervlooien

Daphnia magna

ISO 6341; ISO 10706
OECD 202; OECD 211

   

Chydorus sphaericus

eigen norm

 

Roeipootkreeften

Acanthocyclops robustus

eigen norm

Macrofauna

Dansmuggen

Chironomus riparius

OECD 218; OECD 233

 

Vlokreeften

Hyalella azteca
Gammarus sp

ASTM E-1706; EPA 600-R-99-064

 

Slakken

Physella acuta

eigen norm

 

Haften

Hexagenia limbata

ASTM E-1706

 

Wormen

Lumbriculus variegatus

OECD 225

Bacterien

Microtox-test

Vibrio fischeri

ISO 11348-3

       

 

Marien onderzoek

Acute en chronische bioassays of bioaccumulatiestudies (in het veld of het laboratorium) met:

Groep

Organisme

 

Norm

Fytoplankton

Algen

Phaeodactylum tricornutum

Skeletonema costatum

ISO 10253

Meiofauna & zooplankton

Artoxkit

Artemia salina

Microbiotest

 

Roeipootkreeft

Acartia tonsa

ISO 14669

Macrofauna

Slijkgarnaal

Corophium volutator

ASTM E1367

 

Oester

Crassostrea gigas

ASTM E-724

 

Mossel

Mytilus edulis

ASTM E-724

 

Zee-egel

Psammechinus miliaris

EPA 821/R-02-014

 

Zeepier

Arenicola marina

ASTM E-1611

 

Zager

Nereis virens

ASTM E-1611

 Bacterien

Microtox-test

Vibrio fischeri

ISO 11348-3

       

 

Terrestrisch onderzoek

Acute en chronische bioassays of bioaccumulatiestudies (in het veld of het laboratorium) met:

Groep

Organisme

 

Norm

Planten

Engels raaigras

Lolium perenne

ISO 11269-2

 

Sla

Luctuca sativa

ISO 11269-2

Meiofauna

Nematoden

Caenorhabditis elegans

ISO 10872

Macrofauna

Regenworm

Eisenia fetida

ISO 11268-1 & -2

 

Springstaart

Folsomia candida

ISO 11267

 

Microtox-test

Vibrio fischeri

ISO 11348-3

 

Nitrificatie-test

-

ISO 14238

       

 

Specialistisch onderzoek

Naast deze routinematige analyses vraagt onderzoek naar de relaties tussen ecologie, water- en bodemkwaliteit en verontreinigingen soms om aanvullende werkzaamheden. Ook hiervoor kunt u ons benaderen. Om enkele voorbeelden te noemen:

kroos

- Bioaccumulatie onderzoek in het veld met actieve (bv. mossel kooitjes met Dreissena of Mytilus) of passieve (vangst) monitoring
- TIE-studies met bijv. een effluent
- Het ontwikkelen van nieuwe technieken, zoals testen met aquatische schimmels
- Veldtesten met bijv. de watervlo of een mossel
- Decompositie onderzoek met litterbags
- Drift onderzoek in riviertjes
- Zwevende stof onderzoek
- Ex- en enclosure studies
- Onderzoek naar de biobeschikbaarheid van verontreinigingen
U kunt hierbij denken aan de tweede fase toetsing voor de KRW, maar ook aan Tenax- of CaCl2-extracties al dan niet in combinatie met biologisch onderzoek.