Over ons

Ecofide is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. Met veldinventarisaties, data-analyses, advieswerk en ons eigen ecologisch laboratorium leveren wij maatwerk voor waterbeheerders in binnen- en buitenland. Ons werk kenmerkt zich door de gedrevenheid van onze specialisten met aandacht voor details, een tijdige en betrouwbare oplevering, maar vooral het ontlasten van onze opdrachtgevers. "Natuurlijk vertrouwen" is daarmee het motto, dat wij wensen waar te maken in onze projecten.

Lees meer

Werkvelden

Binnen de waterkwaliteit en ecologie is Ecofide op meerdere werkvelden werkzaam, zoals:

- hydrobiologische monitoring en onderzoek
- maatlatten en toetsingen voor de Kader Richtlijn Water (KRW)
- data-analyses
- interacties tussen waterkwaliteit, nutriënten en aquatische ecologie
- watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren
- verontreinigde waterbodems en hun beoordeling conform de Waterwet
- effectiviteit van KRW-maatregelen
- ecotoxicologisch onderzoek met bioassays en Triade-studies (terrestrisch, zoetwater of marien)
- meetnetoptimalisaties en het opstellen van onderzoeks- en monitoringsplannen
- effecten van stoffen, hormonen, geneesmiddelen en hun normstelling
- het geven van cursussen, training en workshops

U kunt bij ons terecht voor een eenmalige vraag, voor tijdelijke detacheringen of voor omvangrijke meerjarige onderzoeken.
Wij zijn u graag van dienst !

Lees meer

Laboratorium

In ons laboratorium verzorgen wij diverse ecologische en ecotoxicologische analyses, zoals biologische monitoring, bioassays en bioaccumulatie metingen. Daarnaast richten wij ons op meer specialistisch onderzoek voor de Wet Bodem Bescherming (Wbb), Waterwet of KRW. Denk bijvoorbeeld aan Triade-studies, de effecten van KRW-maatregelen of het ontwikkelen van nieuwe technieken. Veel opdrachtgevers waarderen de meerwaarde van deze praktijkervaring in onze advisering. Daarnaast vereist de voor het laboratorium benodigde kwaliteitsborging een kritische houding ten opzichte van handelingen, processen, getallen en berekeningen.

Lees meer

Referenties

De inhoudelijke kant van ons werk illustreren wij graag aan de hand van uitgevoerde projecten, publicaties, artikelen en beschikbare rapporten. Naast deze feitelijke kant, telt voor ons vooral de mening van onze opdrachtgevers. Hun korte persoonlijke reflecties zeggen veel over hoe wij in ons werk staan.

Lees meer

Contact

Ecofide is gevestigd in het historische centrum van Weesp. We zijn goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer (op loopafstand van het station). U kunt op eigen terrein parkeren.

Lees meer